~ Wednesday, January 23 ~
Permalink
redhairandhandmedownrobes:

Salazar Slytherin's locket

redhairandhandmedownrobes:

Salazar Slytherin's locket

Tags: slytherin Harry Potter Horcrux Salazar Slytherin
124 notes
reblogged via redhairandhandmedownrobes